بارگذاری...
تهران، انتهای خیابان مطهری، بن بست آرمان، پلاک 5، واحد 14
02188400443

تصفیه فاضلاب

شرکت فراز تصفیه ( سال تاسیس 1371 ) در طول سالیان متوالی نسبت به طراحی ،تولید تجهیزات و اجرای پروژه ها ی تصفیه آب و فاضلاب با فرآیندها ی RBC، MBBR ، IFAS و ... فعالیت داشته است و در سالهای اخیر مبادرت به تولید دیفیوزر هوادهی از انواع دیفیوزر حباب ریز :دیفیوزر دیسکی حباب ریز ، دیفیوزر لوله ای حباب ریز و دیفیوزر حباب درشت : دیفیوزر دیسکی حباب درشت ،  دیفیوزر لوله ای حباب درشت نموده است.


امروزه و با توجه به پیشرفت تکنولوژی در فرایند تصفیه فاضلاب انواع پساب و فاضلاب های صنعتی و شهری قابل تصفیه می باشد.همواره فرایند تصفیه فاضلاب برای استفاده دوباره از آب روشی بهینه می باشد، روش های تصفیه فاضلاب شهری و فاضلاب بیمارستانی با یکدیگر متفاوت نیستند اما تصفیه برخی از فاضلاب ها همچون فاضلاب صنعتی نیاز به روش ها و فرایندی متفاوت دارد زیرا فاضلاب های صنعتی به دلیل وجود فلزات سنگین و آلاینده ها نباید به محیط زیست ریخته شوند.

روش های تصفیه فاصلاب

به طورکلی می توان گفت روش های تصفیه فاضلاب به ۳ دسته اصلی فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تقسیم بندی می شود. اتفاق نادریست اگر که یکی از روش های گفته شده بتواند تمامی خواسته ها را از سیستم تصفیه برآورده سازد. بنابراین در اکثر موارد لازم است که ترکیبی از روشهای فوق استفاده شود.

تصفیه فاضلاب صنعتی

روش فیزیکی تصفیه فاضلاب

در این روش از نیروهای فیزیکی برای جداسازی مواد از جریان فاضلاب استفاده می شود. بدلیل سادگی این فرآیند، روشهای فیزیکی اولین روش های مورد استفاده در تصفیه فاضلاب بوده اند. هزینه به نسبت دیگر روش ها، کمتر است و همواره سعی شده در انتخاب فرآیند های تصفیه فاصلاب از حداکثر توان این روش استفاده شود.آشغالگیری، دانه گیری، ته نشینی، شناورسازی، چربی گیر و فیلتراسیون همگی نمونه هایی از روش های فیزیکی درتصفیه فاضلاب می باشند.

 روش شیمیایی تصفیه فاضلاب

دراین روش، فرآیند جداسازی یا تبدیل مواد آلاینده، به کمک افزودن موادشیمیایی ودر نتیجه واکنش های شیمیایی آن مواد صورت می گیرد. پیچیدگی در این فرآیندها به مراتب بیش از روش های فیزیکی می باشد. پیچیدگی سبب دشواری نسبی در بهره برداری از روشهای شیمیایی می گردد. از این رو تا حد امکان سعی می شود که کمتر از روشهای شیمیایی در سیستم تصفیه استفاده شود. همچنین هزینه خرید و نگهداری مواد شیمیایی مورد نیاز در برخی موارد بزرگترین مانع در کاربرد فرآیندهای شیمیایی است.ترسیب (انعقاد و لخته سازی) شیمیایی و گندزدایی با کلر وترکیبات آن جزء مهمترین روشهای شیمیایی مورد استفاده در تصفیه فاضلاب هستند.

پکیج تصفیه فاضلاب

روش بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

به آن دسته از روش هایی که درآنها از فرآیندهای بیولوژیکی برای تصفیه فاضلاب استفاده می شود، روش های بیولوژیکی می گویند. در این روشها میکروارگانیسم ها (به ویژه باکتریها) نقش اصلی را درفرآیند تصفیه برعهده دارند چرا که آنها با استفاده ازمکانیزم های درونی خود مواد آلی موجود در فاضلاب را جذب کرده و از آن برای تولید سلول جدید و کسب انرژی استفاده می کنند.

از آنجاکه سهم عمده ای از آلاینده های فاضلاب ها را مواد آلی تشکیل می دهند، استفاده از روشهای بیولوژیکی امروزه بطور گسترده ای برای تصفیه فاضلاب ها متداول شده است. روشهای بیولوژیکی قادرند با هزینه ای پایین، طیف گسترده ای از آلاینده ها را مورد تصفیه قرار دهند.

مراحل تصفیه فاضلاب بیمارستانی

انتخاب روش تصفیه آب و فاضلاب

ماهیت آلی فاضلاب تولیدی از یک سو و بارآلودگی آن از سوی دیگر، سبب برتری روشهای بیولوژیکی بر دیگر روشها برای انجام عملیات اصلی تصفیه می گردد. البته از روشهای فیزیکی و شیمیایی نیز در جریان تصفیه استفاده می شود اما استفاده از آنها در مراحل پیش تصفیه و گندزدایی خواهد بود و بخش اصلی تصفیه به کمک روشهای بیولوژیکی به انجام خواهد رسید.

سهم بسیار بالایی از بار آلودگی فاضلابهای بهداشتی مربوط به اجزای آلی آن می باشد. این اجزا به سبب ماهیت خود منبع تغذیه بسیار مناسبی برای میکروارگانیسم  ها می باشند. به همین سبب در اغلب موارد از روشهای بیولوژیکی برای تصفیه این فاضلابها استفاده می شود.

آشغالگیری ذرات درشت دانه معمولاً درجریانات فاضلاب ها وجود دارد. برای جلوگیری از ایجاد مشکل در تأسیسات الکترومکانیکال و گرفتگی در لوله لازم است که این ذرات درشت دانه جدا گردند. این عملیات توسط واحد آشغالگیر یه انجام می رسد.

آشغالگیرها در انواع و ظرفیتهای مختلف قابل ساخت هستند که طراحی و ساخت آنها با توجه به دبی فاضلاب، قطر ذرات عبوری، دستی یا مکانیکی بودن تمیزشدن آن، pH فاضلاب و شرایط بهره-برداری محلی صورت می گیرد.

گند زدایی

اگرچه وجود میکروارگانیسم ها و به خصوص باکتری ها در تصفیه فاضلاب نقشی اساسی را دارند ولی خروج بدون کنترل آنها از تصفیه خانه و ورود آنها به منابع آب پذیرنده می تواند سبب بروز آلودگی میکروبی و بیماری های ناشی از آن شود. به همین سبب فرآیند گندزدایی به عنوان آخرین فرآیند مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

500 کاراکتر باقیمانده است


اشتراک گذاری:
    
  • govahiname11.jpg
  • govahiname22.jpg
  • govahiname33.jpg
  • govahiname44.jpg
اتصال اینترنت وجود ندارد