بارگذاری...
تهران، انتهای خیابان مطهری، بن بست آرمان، پلاک 5، واحد 14
02188400443

پروژه های فاضلاب

خدمات  اصلي  گروه مهندسی فراز تصفیه در زمینه تصفیه  فاضلاب عبارتند از :

انواع  آشغالگيرها به صورت  دستي و مكانيكي

لجن روب زنجيري در ظرفيت هاي مختلف

بلوئرهوادهي عمقي به صورت كامل

بركه هاي تثبيت لجن

سيستم  U A S B

هاضم لجن

شن گير

چربي گير

كلاريفاير

فيلتر چكنده

سيستم  كنترل كف

مواد شيميايي مربوطه

تجهيزات اندازه گيري اجزاء پساب

سيستمهاي كنترل و ابزار دقيق مربوطه

پكيج تزريق مواد شيميايي در اندازه و مدلهاي مختلف

پكيج هاي تصفيه  فاضلاب در ظرفيت هاي مختلف به روش RBC

پكيج هاي تصفيه فاضلاب در ظرفيت هاي  مختلف به روش لجن فعال

*** پوشش داخلي مخازن فلزي و بتني ***

پوششهاي ويژه از نوع اپوكسي در انوع مختلف ، فايبرگلاس ، لاستيك ، PVC و غيره بر روي  مخازن  مربوطه انجام مي پذيرد .

داشتن نمايندگي از شركتهاي آلدوس ، پروميننت ، لايف ، هيك و غيره در زمينه تجهيزات مورد بحث .

***  تصفيه فاضلاب در صنايع توليدي ***

قند - فرآورده هاي لبني - نوشابه - كنسرو - روغن - آرد - رب - كمپوت – گوشت- خودرو - فولاد - آبكاري - لاستيك - كاغذ و مقوا - مواد شيميايي - دارويي - چرم سازي - نساجي - فرش - رنگ - صنايع نفت - گاز - پتروشيمي و...

پروژه هاي زير ، بخشي از فعاليتهاي اين شركت  بوده است .

1- سازمان توسعه و نيشكر خوزستان –شعيبيه    تصفيه فاضلاب هوادهي عمقي به ظرفيت 50 مترمكعب در روز

2-سازمان توسعه ونيشكر خوزستان- اميركبير    تصفيه فاضلاب هوادهي عمقي به ظرفيت 50 مترمكعب در روز

3- سازمان توسعه ونيشكر خوزستان-دعبل خزائي تصفيه فاضلاب هوادهي عمقي به ظرفيت 50 مترمكعب در روز

4-    سيمان تهران واحد هفتم  پكيج تصفيه فاضلاب به روش RBC به ظرفيت 100 مترمكعب در روز

5-    ارج  پكيج تصفيه فاضلاب به روش RBC به ظرفيت 5 مترمكعب در روز

6-    بيمارستان رسالت  پكيج تصفيه فاضلاب به روش RBC به ظرفيت 20 مترمكعب در روز

7-    پايگاه هوايي آبدانان 300 m3/day  پكيج تصفيه فاضلاب هوادهي عمقي به ظرفيت 200 مترمكعب در روز

8-    صنايع هواپيمايي ايران  تصفيه فاضلاب صنعتي

9-    مهركام پارس   تصفيه فاضلاب صنعتي

10-  صنايع شهيد شاه آبادي ( صنايع دفاع )   تصفيه فاضلاب صنعتي

11-  آونگان  ساخت مخزن اسيد باپوشش لاستيك

12-  صنايع دفاع پارچين  پوشش لاستيك مخازن بتني

13-  كارخانه شكر پروژه دعبل خزايي  پكيج تصفيه فاضلاب هوادهي عمقي

14-  پايپوش تصفيه فاضلاب صنعتي

15-  ندامتگاه بابل   تصفيه فاضلاب هوادهي عمقي

16-  تجهيزات ايمني راهها تصفيه فاضلاب صنعتي

17-  ايران جيرده  پكيج تصفيه فاضلاب هوادهي سطحي به ظرفيت 30 مترمكعب در روز

18-  نيروگاه اراك  تصفيه فاضلاب

19-  صنايع  دفاع  تصفيه فاضلاب هوادهي عمقي به ظرفيت 50 مترمكعب در روز

20-  هتل بادله ساري  تصفیه فاضلاب

21-  ثابت رنگان تصفیه فاضلاب صنعتی

22-  كشتارگاه مهدي زاده  تصفيه فاضلاب صنعتي  

23-  پتروشيمي شيراز   تصفيه فاضلاب صنعتي

24-  پروژه ملي CAPIC در آمل   تصفيه فاضلاب RBC به ظرفيت 50 مترمكعب در روز

25-  شركت سيمان تهران    تصفيه فاضلاب RBC واحدهاي7 و 1 تا 6 به ظرفيت 150 مترمكعب در روز

26-  اداره كل بنادر و كشتيراني    تصفيه فاضلاب RBC به ظرفيت 100 مترمكعب در روز خرمشهر

27-  سايپا پيستون   تصفیه فاضلاب

28-  شركت سيمان ساوه   تصفيه فاضلاب RBC كارخانه سيمان سفيد ساوه به ظرفيت 150 مترمكعب در روز

29-  پارس تكنو  پكيج تصفيه فاضلاب RBC بندر امير آباد به ظرفيت 50 مترمكعب در روز

30-  سيمان بوشهر  پكيج تصفيه فاضلاب RBC به ظرفيت 50 مترمكعب در روز

31-  دانشگاه علوم پزشكي اهواز تصفيه فاضلاب بيمارستان رامهرمز  روش عمقي ظرفيت 50 مترمكعب در روز

32-  دامپزشكي برازجان - مركز آبزيان   پكيج تصفيه فاضلاب  RBC به ظرفيت 50 مترمكعب در روز

33-  دامپزشكي استان كردستان   تصفيه فاضلاب RBC به ظرفيت 50 مترمكعب در روز

34-  بيمارستان رامهرمز     پكيج تصفيه فاضلاب عمقي  به ظرفيت 50 مترمكعب در روز

35-  بيمارستان سلامت اهواز    پكيج تصفيه فاضلاب عمقي به ظرفيت 50 مترمكعب در روز

36-  دانشگاه علوم پزشكي اهواز   تصفيه فاضلاب بيمارستان نظام مافي به روش عمقي 50 مترمكعب در روز

37-  دانشگاه علوم پزشكي اهواز   تصفيه فاضلاب بيمارستان دكتر بهشتي آبادان عمقي 50 مترمكعب در روز

38-  دانشگاه علوم پزشكي اهواز  تصفيه فاضلاب بيمارستان شهيدزاده بهبهان عمقي  50 مترمكعب در روز

39-  شهرك صنعتي عباس آباد   مدول اول تصفيه فاضلاب صنعتي

40-  كارخانجات سيمان تهران   نصفیه فاضلاب

41-  مركز پزشكي قانوني كهريزك    پكيج تصفيه فاضلاب RBC به ظرفيت 100 مترمكعب در روز

42-  دانشگاه سمنان  تصفیه فاضلاب

43-  شركت اكپيام  پكيج تصفيه فاضلاب عمقي سد گتوند عليا در شوشتر به ظرفيت 100 مترمكعب در روز

44-  شركت صنايع غير آهني   پكيج تصفيه فاضلاب RBC مس سونگون به ظرفيت 100 مترمكعب در روز

45-  پژوهشكده رويان   پكيج تصفيه فاضلاب عمقي به ظرفيت 70 مترمكعب در روز

46-  پالايشگاه گاز نكاء    تصفيه فاضلاب هوادهي سطحي به ظرفيت 60 مترمكعب در روز

47-  منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  تصفيه فاضلاب RBC پرديس ورزشي عسلويه 50 مترمكعب در روز

48-  گروه مهندسين راه و ساختمان 142 تصفيه فاضلاب RBC منطقه ويژه پارس عسلويه 25 مترمكعب در روز

49-  گسترش سازه حميد  پكيج تصفيه فاضلاب RBC بازارچه عسلويه به ظرفيت 100 مترمكعب در روز

50-  شهرك صنعتي عباس آباد  مدول دوم و سوم تصفيه خانه فاضلاب صنعتي 1000×2 مترمکعب در روز

51-  دانشگاه شهيد بهشتي تصفيه فاضلاب RBC خوابگاههاي كوي دانشگاه به ظرفيت 600 مترمكعب در روز

52-  شركت آب و فاضلاب خراسان جنوبی  تصفيه خانه فاضلاب شهر بيرجند

53-  شركت آب و فاضلاب خراسان  تصفيه خانه فاضلاب شهر نيشابور

54-  مهندسي مسكن و نواحي صنعتي  تصفيه فاضلاب RBC ترمينال فرودگاه عسلويه 100 مترمكعب در روز

55-  پارس آروين  تصفيه فاضلاب RBC كمپ مسكوني عسلويه ظرفيت 100 مترمكعب در روز

56-     ساختمان سازان صنعت آفرين  پكيج تصفيه فاضلاب RBC كترينگ عسلويه به ظرفيت 100 مترمكعب در روز

57-     شركت سيمان ساوه   پكيج تصفيه فاضلاب RBC سيمان خاكستري به ظرفيت 100 مترمكعب در روز

58-  کارخانه توليدی تهران  پكيج تصفيه فاضلاب  RBC به ظرفيت 50 مترمكعب در روز

59-  دانشگاه علوم پزشكي مازندران  پكيج تصفيه فاضلاب بيمارستان گلوگاه به ظرفيت 25 مترمكعب در روز

60-  شركت طراحي و ساختمان نفت  تصفيه فاضلاب RBC انبار نفت جديد اردبيل به ظرفيت 50 مترمكعب در روز

61-  شركت آب و فاضلاب استان  تصفيه خانه فاضلاب شهر اردبيل

62-   شركت شهركهاي صنعتي استان اردبیل   تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي شماره 2 اردبيل

63-  دانشگاه علوم پزشكي مازندران تصفيه فاضلاب بيمارستان 85 تختخوابي نوشهر به ظرفيت 200 مترمكعب در روز

64-  سازمان بنادر و كشتيراني بندر لنگه   تصفيه فاضلاب RBC اداره  بندر لنگه  40 مترمكعب در روز

65-  كارخانه ساخت پره توربين مپنا   پكيج تصفيه فاضلاب RBC به ظرفيت 100 مترمكعب در روز

66-  اداره كل زندانهاي استان مركزي   پكيج تصفيه فاضلاب ندامتگاه ساوه به ظرفيت 200 مترمكعب در روز   

67-  دانشگاه علوم پزشكي مازندران   پكيج تصفيه فاضلاب بيمارستان كلاردشت به ظرفيت 25 مترمكعب در روز

68-  پترونگين جنوب   تصفيه فاضلاب RBC فازهاي 17و18 پارس جنوبي به ظرفيت 200 مترمكعب در روز

69-  شركت آب و فاضلاب استان گلستان  تصفيه خانه فاضلاب شهر بندر تركمن گلستان

70-  سيمان هرمزگان  تجهيزات تصفيه فاضلاب هوادهي سطحي

71-  كاشي ايرانا   پكيج تصفيه فاضلاب RBC به ظرفيت 100 مترمكعب در روز

72-  گروه مپنا – كارگاه مواد كاران    پكيج تصفيه فاضلاب عمقي به ظرفيت 25 مترمكعب در روز

73-  ارشد سازه توس    پكيج تصفيه فاضلاب RBC شيرينو عسلويه  به ظرفيت 50 مترمكعب در روز

74-  سازمان راهداري و حمل ونقل  پكيج تصفيه فاضلاب پايانه مرزي سرو به ظرفیت 50 مترمکعب در روز

75-  شركت چگالش  چربي گير سراجه قم

76-  دانشگاه علوم پزشكي مازندران  پكيج تصفيه فاضلاب بيمارستان بهشهر به ظرفیت 18 مترمکعب در روز

77-  آب و فاضلاب استان بوشهر  ساخت آشغالگيرهاي مكانيكي شهرهای دیلم ، گناوه و بوشهر

78-  شرکت فراب پكيج تصفيه فاضلاب نيروگاه سنگ توده 2 در تاجيكستان

79-  دانشگاه علوم پزشكي مازندران پكيج تصفيه فاضلاب بيمارستان بهشهر به ظرفیت 18 مترمکعب در روز

80-     شركت فرآب پكيج تصفيه فاضلاب نيروگاه سنگ توده 2 در تاجيكستان

81-  شركت ساختماني ساري كومه  تصفيه فاضلاب بيمارستان شهرستان گنبد

82-     شركت شهركهاي صنعتي استان مرکزی   تصفيه فاضلاب شهرك صنعتي فرمهين 160 مترمکعب در روز

83-  كنسرسيوم نصر- پترو پارس  پکيجهاي تصفيه فاضلاب فاز 12 پارس جنوبي به ظرفیت 1400 مترمکعب در روز

84-  دانشگاه علوم پزشكي مازندران  پكيج تصفيه فاضلاب بيمارستان آمل به ظرفیت 50 مترمکعب در روز

85-  دانشگاه علوم پزشكي مازندران تصفيه فاضلاب بيمارستان بابلسر- حضرت زينب به ظرفیت 25 مترمکعب در روز

86-  احجام سازه  پكيج تصفيه فاضلاب مجتمع تجاري ايرانيان به ظرفیت 50 مترمکعب در روز

87-  شركت صالحكاران  پكيج تصفيه فاضلاب راه آهن شيراز و چربي گير به ظرفیت 200 مترمکعب در روز

88-  قرارگاه خاتم الانبياء تصفيه فاضلاب كمپهاي سايت 22-24 پارس جنوبي به ظرفيت 400 مترمكعب در روز

89-  شركت فرآب  پكيج تصفيه فاضلاب و سيستم جمع آوري نيروگاه سيمره

90-     پژوهشكده بيوتكنولوژي شمال  پكيج تصفيه فاضلاب به ظرفیت 14 مترمکعب در روز

91-  قرارگاه خاتم الانبیاء تصفیه فاضلاب کمپهای سایت 22-24 پارس جنوبی به ظرفیت 800 متر مکعب در روز

92-  انرژی پارس  تصفیه فاضلاب فرودگاه خلیج فارس در عسلویه به ظرفیت 170 متر مکعب در روز

93-  دانشکده مطهری  پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت 390 متر مکعب در روز

94-  گمرک عسلویه  پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت 440 متر مکعب در روز

95-  شرکت کنترل فرآیند  پکیج تصفیه فاضلاب 10 متر مکعبی در جزیره خارک

96-  باتارد    پکیج تصفیه فاضلاب شلمچه به ظرفیت 40 متر مکعب در روز

97-   شرکت فراب  پکیج تصفیه فاضلاب نیروگاه گاوشان

98-  شرکت فراب  پکیج تصفیه فاضلاب نیروگاه آزاد

99-  هتل پارسیان کوثر تهران  پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت 35 متر مکعب در روز

100-  شرکت آریان آرمه سیستم تصفیه فاضلاب پارک کوهسنگی مشهد

101-  شرکت خانه سازی  پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان بیرجند

102-   یمارستان 100 تخت خوابی الیگودرز پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت 50 متر مکعب در روز

103-  بیمارستان 100 تخت خوابی رامهرمز پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت 90 متر مکعب در روز

104-  بیمارستان 64 تخت خوابی نیکشهر زاهدان  پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت 100 متر مکعب در روز

105-  نیروی دریایی سپاه  پکیج تصفیه فاضلاب RBCبه ظرفیت 500 مترمکعب در روز

106- نمایشگاه شهر آفتاب پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت 900مترمکعب در روز

107-     مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی تصفیه فاضلاب بیمارستان تالش 120 مترمکعب در روز

108- شرکت خانه سازی   پکیج تصفیه فاضلاب

109- نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب  پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت 360 متر مکعب در روز

110 - رستوران شالی           پکیج تصفیه فاضلاب

111- نیروی زمینی سپاه        پکیج تصفیه فاضلاب

اشتراک گذاری:
    

پروژه های آب
خدمات  اصلي  گروه مهندسی فراز تصفیه در زمینه تصفیه آب  عبارتند از :

***  تأمين و ساخت كليه تجهيزات تصفيه آب  ***

پروژه های اجرا شده توسط شرکت مهندسی فراز تصفیه

سختي گير در سه نوع ، دستي - نيمه اتوماتيك و تمام اتوماتيك

حذف سختي و سيليس با روش آب آهك سرد و گرم

فيلتر شني در د ونوع قائم و افقي تحت فشار

فيلتر كربن اكتيو در دونوع  قائم و افقي

فيلتر شني نوع ثقلي

همزنهاي تند و كند

فيلتر دياتوميت

فلوكولاتور

دي اريتور

سايكلون

سيستم R.O

آب شيرين كن

تصفيه استخر

پكيج يونيت سيار

كلرزني مايع و گازي

مواد شيميايي مربوطه

تجهيزات اندازه گيري اجزاء آب

دي يونايزر و توليد آب بدون يون

سيستمهاي كنترل و ابزار دقيق مربوطه

پكيج تزريق مواد شيميايي دراندازه و مدلهاي مختلف

مبدلهاي حرارتي و مخازن صنعتي براساس استاندارهاي TEMA , ASME

***  تصفيه آب در صنايع توليدي ***

قند - فرآورده هاي لبني - نوشابه - كنسرو - روغن - آرد - رب - كمپوت – گوشت- خودرو - فولاد - آبكاري - لاستيك - كاغذ و مقوا - مواد شيميايي - دارويي - چرم سازي - نساجي - فرش - رنگ - صنايع نفت - گاز - پتروشيمي و...

پروژه هاي زير ، بخشي از فعاليتهاي اين شركت  بوده است .

1-       سرمسازي رازي -حصارك كرج   آب بدون املاح

2-       سرمسازي رازي – اهواز     آب بدون املاح

3-       سرمسازي رازي – مرنــد   آب بدون املاح

4-       مهركام پارس     تصفيه آب بدون يون

5-       هتل داريوش در كيش  تصفیه آب

6-       بانك مركزي ايران  تصفیه آب

7-       شير پاستوريزه اراك   تصفیه اب

8-       صنايع شيميايي پارچين   تصفیه اب

9-       شركت پاك دارو   تصفيه آب R.O

10-     كاغذ سازي لطيف    تصفیه اب

11-     گلرنگ   تصفيه آب  R.O

12-     جنوب يزد    دي اريتور

13-     باتري سازي نيرو   تصفيه آب

14-     سرمايه گذاري مسكن   تصفیه آب

15-     روز دارو   تصفيه آب بدون يون

16-     سي گل دارو  تصفيه آب بدون يون

17-     تونل گاوشان - واحد TBM   تصفیه اب

18-     ايران آرارات   تصفیه اب

19-     صنايع دفاع   تصفیه استخر

20-     چاپخانه صنايع دفاع  تصفيه آب  R.O

21-     پروژه الهيه   تصفیه اب

22-     ايران جيرده  تصفیه اب

23-     صنايع مفتولي تاكستان  تصفیه اب

24-     نساجي بابكان   تصفیه اب

25-     برج كوه نور   دي اريتور

26-     نان قدس رضوی   پكيج تزريق كلر

27-     نساجي  ماد بافت   تصفیه اب

28-     شهرك آپادانا    تصفیه اب

29-     اتحاديه امكان  تصفیه اب

30-     مجتمع شهيد كلاهدوز  تصفیه اب

31-     شركت خوش نوش همدان   تصفيه آب  R.O

32-     مجتمع فرهنگي و ورزشي وزارت امور خارجه   تصفیه آب

33-     نيروي هوايي  سيستم كلرزن گازي            

34-     آب و فاضلاب شهركهاي غرب تهران   تصفیه اب

35-     دانشگاه نيرو ي انتظامي  تصفیه اب

36-     شركت مترو - ايستگاه صادقيه   تصفیه اب

37-     واحد مهندسي سپاه    تصفیه اب

38-     مركز تحقيقات كشاورزي  تصفیه اب

39-     شهید ستاری   دی اریتور و سختی گیر

40-     پتروشيمي بندر امام  تصفیه اب

41-     كشتارگاه زنديه  تصفیه اب

42-     شركت جهان الكترونيك يزد  تصفيه آب  R.O  و ميكسدبد

43-     صنايع شهيد جولايي ( صنايع دفاع )   تصفیه اب

44-     چسب سازي ساري  تصفیه اب

45-     شركت فرآورده هاي گوشتي دمس شيراز  تصفیه اب

46-      داروسازي دكتر عبيدي تصفیه اب

47-     سازه خاك   تصفیه اب

48-     دانشگاه هنر کرج   تصفیه اب

49-     گاز لوله   تصفیه اب

50-     تکسرام   تصفیه اب

51-     پارس قفل   تصفیه اب

52-     نيروگاه سهند تصفیه اب

53-     دانشگاه مالك اشتر تصفیه اب

54-     مجموعه تحقيقاتي عصر انقلاب تصفیه استخر

55-     اداره كل نيروي كشش راه آهن تصفيه آب R.O

56-     ارج دی اریتور حرارتی

57-     جزيره سيري تصفيه آب  R.O

58-     شركت ملي گاز  تصفيه آب R.O

59-     كارخانجات سيمان تهران تصفیه اب

60-     مركز پزشكي قانوني كهريزك   تصفيه آب  R.O

61-     شرکت نان سحر  سیستم تصفیه آب  R.O

62-     نمایشگاه شهر آفتاب در تهران   تصفیه اب مخازن و اب نما

63-     تهران گروه      تصفیه اب

 64-    شرکت انرژی    سیستم تصفیه آب R.O

65-    شرکت نان رعنا    سیستم تصفیه آب R.O

اشتراک گذاری:
    
  • govahiname11.jpg
  • govahiname22.jpg
  • govahiname33.jpg
  • govahiname44.jpg

کلیه حقوق این سایت برای مالک سایت محفوظ است
طراحی سایت توسط توتال پک. بوسیله سایت ساز توتال پک

اتصال اینترنت وجود ندارد